“A : Ils ne doivent pas penser que Kubilay est seul à Beringen. Je soutiens mon frère complètement. Ces traîtres doivent être retirés de la société. Si ils disent encore qu’ils sont Feto, ce sont des sans honneur.

B : Nous sommes derrière vous en tant que Beringen. Nous les défions .”

“A : Ze moeten niet denken dat Kubilay alleen is in Beringen. Ik steun mijn broeder volledig. Deze verraders moeten uit de maatschappij verwijderd worden. Als ze nog steeds Feto zeggen zijn ze allemaal eerloos.

B : Wij staan achter jullie als het Beringse volk. We dagen ze uit.”

Advertisements