Si il n’était pas des gens malhonnêtes, ils n’auraient pas dit que c’était un jeu d’Erdogan. Ils seraient à nos côtés, ils n’auraient pas soutenu ce terroriste. Ils me surprennent vraiment. Même si vous devenez fou de colère, le peuple est derrière Erdogan et le restera jusqu’à ce que Dieu décide de le résigner. Cette nation n’a jamais eu un plus grand leader. Hier soir, ils ont vu les partisans d’ Erdogan. Les traîtres n’ont pas osé entreprendre une seconde tentative de coup. Ces traîtres doivent être exécutés.

Als ze geen eerloze mensen waren, zouden ze niet zeggen dat het gespeeld is door Erdogan. Ze zouden staan bij het volk. Ze steunen deze terrorist. Het verbaast mij echt. Ook al worden jullie gek door woede, het volk staat achter Erdogan totdat hij zelf beslist af te treden. Dit volk heeft nog nooit een grotere leider gesteund. Gisterennacht hebben ze de Erdoganliefhebbers gezien. De eerlozen hebben niet gedurfd een tweede poging tot staatsgreep te ondernemen. Deze landverraders moeten geëxecuteerd worden.

Advertisements