Le sang de ceux qui trahissent le pays devrait être examiné. Je suis sûr qu’ils ont du sang juif ou arménien.”

De stamboom van hen die het land lasteren moet onderzocht worden. Ik ben er zeker van dat ze Joods of Armeens bloed hebben.”

Advertisements