Chers membres. La tentative de coup d’Etat qui a été commise contre la Turquie a été détruit par Dieu et par la volonté de notre nation. N’achetez plus dans les commerces qui sont liés à cette organisation terroriste. N’envoyez plus vos enfants dans leurs écoles.

Geachte vrienden, De couppogingen die tegen ons Turkije werd gepleegd werd teniet gedaan door Allah en door de wil van onze natie. Ik hoop dat Allah hen alle kwaad zal geven. Deze mensen zouden voor alle ogen van de mensen moeten opgehangen worden. Het blijft gelijk van welke partij je ook bent, je moet respect tonen voor de wil van het volk. Vanaf nu is het gedaan met staatsgrepen. Goede tijden staan voor de deur voor ons land. Niemand heeft de macht om onze welvarende Turkije tegen te houden. Wat ik van mijn vrienden wens is dat ze geen inkopen doen van winkels die verbonden zijn aan hen. Hun kinderen niet sturen naar hun scholen. Mijn vrienden die lid zijn van deze organisatie ik hoop dat jullie zo snel mogelijk de juist weg vinden. Ik verbreek alle relaties met deze mensen. Hoogachtend.

Advertisements