L’implantation Fedactio de Beringen a été attaquée. J’espère que la même chose arrivera à Fedactio Merksem.

De vestiging van Fedactio in Beringen werd aangevallen. ik hoop dat hetzelfde ook gebeurt in Fedactio Merksem.

Advertisements